HEADBOY

S HARSHVARDHAN

HEADGIRL

DIVANGANA CHOWDHURY
EDITORIAL TEAM
SIMRAN YADAV
SHRUTI KAKU
DEEPENDRA
ADITYA GAVIT
SR SCHOOL CAPT
SR SPORTS CAPT
SHIVA PRIYA
AMAY JOSHI
RITVIK
SUPRIYA YADAV
SR DISCIPLINE CAPT
SR CCA CAPT
PRIYANSHU
ISHNOOR K
SURBHI DATAR
ROHIT SHINDE
SCHOOL JUNIOR APPOINTMENTS
JR SCHOOL CAPT
JR SPORTS CAPT
PRAJJWAL KOTHARI
AAKRITI MISHRA
ADWAITH ANIL
ANMOLPREET
JR DISCIPLINE CAPT
JR CCA CAPT
SARTHAK YADAV
RUTIKA
AAYUSH KHANUJA
VAISHNAVI SINGH
STUDENT COUMCIL
SURAJ TADE
KAVITA SHARMA
PRANJALI KOTHARI
ISHAAN SINGH
ANKIT
ROSHNI
MONICA PONMAR
MANTHAN KOHLI
SURAJ DOKE
ADITI DUTTA