Ashoka House Captains

Ishaan Singh

Advika Adgaonkar

Pratap House Captains

Aryan Salooja

Akansha

Ranjit House Captains

Akshay Chandel

Apoorva Sharma

Shivaji House Captains

Rohit Shewale

Tejas Ratan Kasar